O možnosti si Homocystein nechat vyšetřit a praktická využitelnost poznatků o Homocysteinu

Těm, kteří si již dokázali pro sebe stanovit cenu svého zdraví a ohodnotit význam možnosti si je zachovat v neporušeném stavu, je určeno sdělení jak a za jakých podmínek je možné si prevenci a podporu léčení civilizačních chorob zajistit.

Vyšetření hladiny Hcy v krvi s vyhodnocením v souladu s poznatky, které vyplynuly ze shrnutí a zobecnění poznatků o příčinách civilizačních chorob a léčení komplikovaných případů se provádí v naší Výživové poradně na poliklinice Šustova, Praha 4.

K vyšetření se zájemce objednává na č. tel. 736 681 403. Vyšetření není zaměřeno na zkoumání a upřesňování jednotlivých obtíží, ale na určení velikosti poruchy nitrobuněčného metabolismu, která je jejich příčinou a na zjištění jak se porucha mění směrem k normálu po podání standardní dávky nedostatkových vitamínů. Výsledek se porovnává s údaji o zdravotním stavu, rozumí se o slábnutí a mizení původních obtíží. Hned v úvodu u všech a později znovu u osob, u nichž snížení homocysteinu není dostačující, se pátrá po známkách případných dědičných rysů rizik, které každý zájemce o vyšetření uvede do svého dotazníku.

 

Odběr krve k vyšetření se provádí ráno nalačno v pracovních dnech v rozmezí (7:00-10:00),objednání na tel: 736 681 403.

OBJEDNAT SE MŮŽETE PŘES STRÁNKY www.vitaminyspribehem.cz

Kontrolní vyšetření se provádí zpravidla po 8 týdnech vitamínové léčby. Osoby s normální reaktivitou buněčného metabolismu obdrží jeho charakteristiku a doporučení dlouhodobých opatření. U těchto osob není další vyšetření zpravidla nutné dříve, než za 1 rok. U osob se zjištěnou poruchou reaktivity buněčného metabolismu, které se řadí mezi mimořádně rizikové, péče pokračuje jako individuální až do nalezení konečného řešení se snížením rizika.

Není vhodné začít prevenci, nebo léčení některé z civilizačních chorob, braním vitamínů bez znalosti hladiny homocysteinu v krvi!!! Dotyčný může být jedním z 20 – 25 % jedinců s horší odpovědí na standardní dávku vitamínů; pak je většinou i smolařem, že je nositelem výraznějšího rizika kardiovaskulárních onemocnění! Tuto rizikovost nelze bez vyšetření homocysteinu před podáním první dávky vitamínů odhalit a je nepříjemné dostat infarkt ve chvíli, kdy se člověk stále ještě domnívá, že je proti němu chráněn, protože bere vitamíny, o nichž se obecně ví, že homocystein snižují.

Kdy snížení hladiny Homocysteinu pomáhá:
 • při zvýšené hladině cholesterolu,
 • při hypertenzi (vysoký tlak)
 • při infarktu a mozkové příhodě,
 • při srdečně-cévních onemocněních,
 • při cukrovce,
 • při Alzheimerově a Parkinsonově chorobě,
 • při roztroušené skleróze,
 • při depresích,
 • při migrénách,
 • při stavech vyčerpanosti a syndromu chronické únavy,
 • při poruchách spánku,
 • při stresové zátěži,
 • při zažívacích potížích,
 • při alergiích, ekzémech atd.,
 • při astmatu,
 • při poruchách plodnosti (fertility),
 • při osteoporóze a paradontóze,
 • při předčasných porodech a potratech,
 • u vrozených vývojových vad,
 • u vrozených poruch metabolismu a imunity ( i časté infekce a nachlazení v zimních měsících),
 • u poškození pohybového aparátu (bolesti kloubů, svalů..), vaziva a funkce orgánů......

POSTUP PŘI OBJEDNÁNÍ NA VYŠETŘENÍ HLADINY HOMOCYSTEINU

OBJEDNÁNÍ NA VYŠETŘENÍ A CENY NA www.vitaminyspribehem.cz

 • objednáte se do naší poradny. Telefon pro objednání: 736 681 403 Ing.Martincová Veronika
 • po zaplacení 1100,-Kč (částka zahrnuje vyšetření a následnou konzultaci) poté půjdete na odběr krve do naší smluvní certifikované laboratoře (všední den ráno nalačno) a poté do poradny na konzultaci
 • zjistíme hladinu Homocysteinu ve Vaší krvi
 • poté navštívíte naší poradnu a domluvíme postup pro snížení, případně udržení této stanovené hladiny Homocysteinu
 • pokud je to třeba po 8 týdnech Vás objednáme na kontrolní vyšetření.
 • a podle výsledků navrhneme další postup pro udržení bezpečné hladiny Homocysteinu

OBJEDNÁNÍ NA VYŠETŘENÍ LZE I NA www.vitaminyspribehem.cz

 

Některá pracoviště také nabízejí vyšetření hladiny homocysteinu, ale pozor.

Některá z těchto zařízení hodnotí výsledky vyšetření způsobem, který poškozuje pacienty. Jiná zařízení nehodnotí výsledky vůbec, nebo jen ty skoro normální. Pokud hyperhomocysteinémie vzdoruje normální dávce vitamínů, nebo je ve výsledcích jiná komplikace, nemají odlehlá pracoviště s řešením těchto problémů zkušenosti a pacienti nakonec přijedou k nám. V těchto případech se nejednou při opakovaném vyšetření potvrdilo, že nepravděpodobný výsledek byl skutečně chybný a pacient platil za vyšetření znovu, protože nebylo podle čeho mu poradit.

Tyto problémy plynou z toho, že ministerstvo zdravotnictví se dosud neujalo role koordinátora, nezadalo vypracování závazné metodiky, která vyloučí technické chyby ve zpracování vzorků a naučí další lékaře poradenskou práci i s posuzováním složitých případů. K práci těchto lékařů patří automaticky zájem na přesnosti výsledků, které jim laboratoř dodává; stávají se hlídači kvality práce laboratoří. Tento dohled dnes neexistuje a tomu odpovídají někdy “dosti podivné” výsledky vyšetření.

Užitná hodnota stanovení hladiny Homocysteinu v krvi a dnešní ceny vyšetření.

Cenu uchovaného zdraví asi nejde vůbec vyčíslit. Málokdo si uvědomí, že klientům naší poradny se dostává informace, která spolehlivě chrání před postižením řadou civilizačních chorob. Téměř dokonalá je ochrana před nemocemi srdce a cév. U nádorů začne fungovat asi s tříletým odstupem, ale u jedinců z rizikových rodin je možné zvýšit její účinnost dalšími opatřeními.

I tak, s přihlédnutím k informacím, které “změkčují” dopad inflace do našich služeb, si představujeme, o kolik těžší bude pro řadu lidí rozhodování, zda si mají péči postavenou na objevu příčiny civilizačních chorob a na poznatcích o homocysteinu zaplatit. Přitom jde o relativně jednoduché rozhodování, v podstatě v duchu sloganu: “Je levnější nemocím předcházet, než je později málo úspěšně a draze léčit”. U civilizačních chorob je platnost sloganu absolutní:

Do výpočtů rentability je třeba zahrnout tyto položky: kolik stojí pacienta jakákoli z civilizačních chorob na poplatcích, doplatcích v případě, že ho jedna z těchto nemocí postihne; kolik ztratí na výdělku, nebo zisku z podnikání; kolik by byl ochoten zaplatit za to, aby se mu vyhnulo utrpení, které nemoc přináší. Nakonec, když zjistí, že to všechno, co s ním lékaři dělají, nevede k vyléčení a pochopí proč, odhodlá se zaplatit za využití poznatků o homocysteinu stejnou částku, jakou by zaplatil na začátku, ve chvíli, kdy v něm zvítězily úvahy typu: “Platím si spoustu let zdravotní pojištění, tak mám nárok, aby se o mě postarali, když onemocním.”

Člověk se tedy může řídit ve svém rozhodování buď podle jednorázové ceny ve vztahu k užitné hodnotě, nebo podle své chuti teď na něčem ušetřit a ono to všechno nějak dopadne. V případě civilizačních chorob to jen velmi zřídka dopadá příznivě samo od sebe. U rozumně uvažujících vyhrává užitná hodnota.

Objednávkový formulář