Ing. Veronika Martincová Akreditovaný výživový poradce

Výživová poradna Praha
Metro Chodov, Hráského 1928, Praha

+420 736 681 403
jidloprodeti@seznam.cz

Pravidelná kontrola na InBody řekne mnohé

Kontaktujte nás

Měření sLožení těla - přístroj InBody 

Analýza na bioimpedančním přístroji        

 

InBody je neocenitelná pomůcka při zjišťování efektivity a dodržování redukčního režimu či jen úpravy stravování a zvýšení pohybové aktivity. Zjistíme na něm, zda člověk jí pravidelně,zda mu neubývá svalová hmota a naopak, zda redukuje tuky a poměr svalové hmoty se zvyšuje. To žádná klasická váha nikomu nepoví. Nemůže tak dojít k mylnému názoru, že člověk, který se snaží jíst dle zásad zdravé výživy a přidá pravidelnou pohybovou aktivitu, nehubne, jelikožnevidí žádnou změnu na váze či dokonce může přibrat. Většinou jde o nárust svalové hmoty, která nahradí část tukovou.

Pravidelná analýza na InBody je velmi motivační, protože vidíme všechny změny, které se v tělě odehrávají při změněstravovacích návyků a zvýšení pohybové aktivity. InBody nám pomáhá bezesporu přesně zaměřit naše komplexní programy a efektivita našich kurzů snižování nadváhy je tímto i velmi vysoká. Doporučujeme zájemcům o hubnutí či zájemcům z řad například sportovců o sestavení jídelníčků vyhledávat odborníky v centrech, kde je k dispozici i přístroj InBody.

Měření na InBody - složení těla Vám nabízíme! 

Praha Chodov

Navíc získáme informace o rozložení podkožního tuku na těle a VISCERÁLNÍHO, TEDY VNITŘNÍHO TUKU

Tato informace je velmi cenná zejména kvůli redukování tuku a hrozícím zdravotním rizikům, jelikož zjistíme do jaké části těla se tuk ve zvýšené míře ukládá. Tyto údaje jsou také velmi ceněny, když dochází k redukci tuku už při úpravě stravovacích zvyklostí a zařazení pravidelné pohybové aktivity, jelikož vidíme, odkud a kolik tuku ubývá.


 

Co přesně zjistíme měřením na přístroji InBody

 Základní analýza InBody nám ukáže:

Celkovou tělesnou kompozici

- celková hmotnost, množství tuku, množství kosterního svalstva, celková voda, čistá hmotnost

těla bez tuku.

Celková hmotnost se bere orientačně, důležitý je poměr svalstva a tuku.

Celková voda má tvořit: muž cca 52,4%

žena cca 56,5%

Diagnózu obezity

- BMI, % tuku v těle, WHR, bazální metabolismus

BMI je nepřesný parametr. Nezohledňuje množství svalů a tuku.

% tělesného tuku je rozhodující parametr pro určení obezity

ženy % tuku, muži % tuku

Štíhlý < 10 < 20

Normální 10 - 20 20 - 30

Silný 20 - 25 30 - 35

Obézní 25 - 30 35 - 40

Extrém. obézní > 30 > 25

WHR - poměr pas x boky ukazatel distribuce tuku a typu obezity

norma muži 0,80 - 0,90

ženy 0,75 - 0, 85

Bazální metabolizmus je ukazatel životních a výživových návyků.

Kontrola svaloviny a tuku

Orientační doporučení přístroje

Segmentální svalovinu v jednotlivých částech těla v kilogramech

Lze zjistit rozložení svaloviny v těle

Segmentální tuk v jednotlivých částech těla v kilogramech a procentech

Zjištění míry tuků

 

Složení lidského těla na InBody

Zde nalezneme informace o množství celkové vody v těle. Ukazuje množství minerálů kosterních, proteinů a tuků.

Skladba lidského těla je voda, proteiny /bílkoviny/, tuk, minerální látky.

Spodní část je standartní složení těla v % a aktuální klientovo složení těla v %.

Tyto složky tvoří celek našeho těla, který je naší celkovou hmotnosti t.j. kolik kilogramů ve skutečnosti vážíme.

Podíl jednotlivých složek těla je závislý na pohlaví a věku.

Děti mají povolen vyšší obsah tuků. Muži mají vyšší podíl vody a proteinů /formou svalové tkáně/, procento tuků představuje 10 - 20 %. Ženy mají vyšší procento tuků a to 18 - 28%. Toto je dáno fyziologicky.

Dále platí, že procento tuků s věkem stoupá. U žen po 50sátém roce věku zhruba na 33 - 35%. U mužů zhruba na 24 - 28%.

 

 

Svaly a tělesný tuk

Srovnává celkovou hmotnost těla, svalů a tukové tkáně.

Ty tvoří písmena C, I, D které ukazují na momentální tělesný stav. Písmeno C udává typ slabý nebo obézní, I je ideální typ, D je silný typ /svalově/.

Dole je ideální a aktuální poměr svalů a tuku.

Snížení procenta tělesného tuku můžeme dosáhnout úpravou stravovacích návyků a pravidelnými pohybovými aktivitami. Udává se, že na redukci tuku mají vliv ze 70% vhodné stravovací návyky a zbylých 30 % pohybová aktivita. Aby dosažená hmotnost byla udržená dlouhodobě, pak se jedno s druhým musí skloubit. Cíleně redukovat tuky pomáhají zejména aerobní aktivity.

 

Diagnóza obezity

Ukazuje určení obezity dle BMI - Body Mass Index je poměr tělesné hmotnosti a tělesné výšky umocněné na druhou

a WHR - Waist to Hip Ratio je poměr obvodu pasu ku obvodu boků.

Spodní obrázek ukazuje vaši postavu dle BMI a vedle dle procenta tuku ve vašem těle.

BMI nebere v úvahu, zda je hmotnost tvořena převážně svaly nebo tukem. Proto nelze podle hodnoty BMI rozlišit, zda má vyšetřovaná osoba nadváhu z důvodu vysokého množství tuku nebo svalů. Proto vždy hodnotíme nadváhu či obezitu jak podle BMI, tak procenta tělesného tuku.

BMI Kategorie - Zdravotní rizika

méně než 18,5 podváha vysoká

18,5 - 24,9 norma minimální

25,0 - 29,9 nadváha nízká až lehce vyšší

30,0 - 34,9 obezita 1. stupně zvýšená

35,0 - 39,9 obezita 2. stupně vysoká

40,0 a více obezita 3. stupně velmi vysoká

 

Poměr WHR

nám udává míru abdominální obezity t.j., zda je tělesný tuk uložen ve zvýšené míře na bříšku – neboli, zda jste typ jablko, či je uložen na zadečku a stehnech typ hruška. Jakmile hodnota překročí pásmo normy, může znamenat metabolické a kardiovaskulární riziko.

Norma muži 0,80 - 0,90

       ženy 0,75 - 0, 85

Analýzu na InBody Vám nabízíme! Praha Chodov

Objednávkový formulář