Ing. Veronika Martincová Akreditovaný výživový poradce

Výživová poradna Praha
Metro Chodov, Hráského 1928, Praha

+420 736 681 403
jidloprodeti@seznam.cz

Kontaktujte nás

Komplexní vyhodnocení = výstup

Podává souhrnné informace z celé analýzy složení těla na InBody

 

Kontrola tukové hmoty na InBody

Kontrola tuku se vypočítá na základě ideální hodnoty tělesného tuku při ideální váze. Jestliže je tělesný tuk analyzované osoby nižší než ideální hodnota tělesného tuku, je označení v tabulce jako + 0,0 kg. Je-li naopak množství tuku vyšší, vidíme v tabulce znaménko mínus – 0,0 kg (požadovaný tuk). Pokud je stav ideální, není udáno žádné znaménko.

Kontrola svalové hmoty na InBody

Kontrola svalů se vypočítá na základě ideální hmoty svalové hmoty při ideální váze. Jestliže je nižší, než ideální svalová hmota, označuje se jako + 0,0 kg. Jestliže je vyšší než hodnota ideální svalové hmoty, označuje se jako 0,0 kg (neoznačuje se jako – 0,0 kg, protože čím více je tělo tvořeno svalovou hmotou, tím je to pro organismus pozitivní přínos pro jeho kondici. Nehledě na to, že svalová hmota se podílí na výši bazálního metabolismu). Čím více svalové hmoty, tím vyšší bazální metabolismus a tělo spotřebuje více přijaté energie jen pro své základní životní funkce. (Příznivý vliv při snižování hmotnosti.)

Kontrola tělesné hmotnosti na InBody

Kontrola tělesné hmotnosti se vypočítá na základě Kontroly tuku a Kontroly svalů. Cílová váha je potom součet či odečet skutečné váhy a hodnoty kontroly váhy.

Cílová váha

Cílová váha se liší od ideální váhy. Ideální váha se počítá podle výšky vyšetřované osoby. Cílová váha se počítá na základě svalové hmoty a tukové hmoty vyšetřované osoby. Jestliže váha vyšetřované osoby je nad její ideální váhou, zatímco její svalová hmota je nad ideální váhou, potom je cílová váha vyšší než ideální váha. Cílová váha je zaměřena na spíše na zdravotní stav, než na dokonalost či krásu osoby.