Ing. Veronika Martincová Akreditovaný výživový poradce

Výživová poradna Praha
Metro Chodov, Hráského 1928, Praha

+420 736 681 403
jidloprodeti@seznam.cz

Homocystein (Hcy) a nádory

Nádorové onemocnění budí velké obavy a stres postižených. Pacienti s nádory mozku, plic, prsu, břišní slinivky a dalšími druhy tumorů jsou často považováni za nositele neblahého ortelu, nad nimiž se vznáší hrozba smrti, které veškeré možné léčení až příliš často nedokáže zabránit. Je to způsobeno tím, že léčebné prostředky používané "lege artis", ať chirurgické odstranění nádoru, nebo chemoterapie, či radioterapie, se soustřeďují pouze na likvidaci nádorových buněk, nebo jejich odstranění z těla a pomíjejí péči o udržení dobrého stavu organismu.

Metody, které zdravotnictví nabízí, jsou sice cenné tím, že zbavují tělo větší části nádorových buněk, ale z hlediska konečného výsledku léčení mají své nevýhody: tou první je, že velmi silně oslabují obranný (imunitní) systém pacienta, druhou chybou je, že nepostihují příčinu, která umožnila zvrat první buňky v mateřskou buňku nádoru. Třetí nevýhodou je, že chirurgický zásah do nádoru je často spojen s jeho metastatickým rozsevem.

Zde navazujeme na informace uvedené na jiném místě, věnované imunitě, které je třeba znát k pochopení toho, o čem právě mluvíme. Zopakuji jen tu hlavní: vítězství pacienta nad nádorem je podmíněno plnou výkonností imunitního systému. V imunitní složce, představované "zametači" - buňkami se schopností pohlcovat cizorodé látky i tělíska vetřelců, má tělo výkonný prostředek k rozrušování a odstraňování nádorových buněk. Proto je nezbytné se za všech okolností starat, aby nedošlo k jeho oslabení, nebo alespoň, aby oslabení, které působí například antibiotika nebo chemoterapie, nebylo hluboké a netrvalo dlouho.

Z tohoto hlediska je první chybou onkologického léčení, že nezahrnuje podporu imunitního systému před léčením, během něho a po něm, když je známo jak moc chemoterapie i radioterapie narušují imunitu. Tak dostává nádorové onemocnění příležitost se znovu rozvíjet a stále více podlamovat zdraví pacienta.

Druhá chyba současného léčení spočívá v tom, že se nepokouší odstranit příčinu, která vede ke zvrhnutí se první "zdravé" buňky v buňku nádorovou. Uvozovky jsou u "zdravá" proto, že je zdravá jen zdánlivě. Ve skutečnosti se v ní nějakou dobu měnil její vnitřní biochemický stav tak, že protinádorově působící mechanismy slábly a pronádorové mechanismy nabyly vrch. Tato nepříznivá změna biochemického stavu buněk nastává při dlouhodobě zvýšené hladině homocysteinu a trvá tak dlouhou dobu, po jakou si člověk ponechá zvýšenou hladinu homocysteinu v krvi. Jen proto se po dosavadních léčebných postupech nádorová onemocnění opakují, ať v původně postiženém orgánu, nebo jinde v těle.

Dostáváme se tak znovu a z jiné strany k všeobecně platnému poznatku, že porucha metabolizace homocysteinu se zvýšením jeho hladiny je příčinou vzniku mnoha různých civilizačních chorob nádory nevyjímaje.

Snaha doplnit vžitý způsob léčení nádorů o snížení hladiny Hcy vyvolává názorový střet s onkology a internisty, kteří společně hlásají, že onkologičtí pacienti nesmějí dostat kyselinu listovou a vitamín B12 protože by došlo k podpoře růstu nádoru. Praxe ukazuje, že co platí pro zdravé mladé buňky pěstované na tkáňových kulturách, neplatí pro nádorové buňky, které sice mají některé rysy mladých buněk, ale úplně jiný metabolismus. Ostatně s nádorovými buňkami tento pokus nikdo nezopakoval. Zdá se, že odmítání podávat kyselinu listovou a B12 pacientům s nádory má podobu rafinované dezinformace.

Výsledky léčení nádorů v duchu poznatků američana McCullyho ukazují, že je vše jinak: zatím jednoznačně potvrzují správnost hypotézy, že i nádory patří mezi civilizační choroby a že vyšší homocystein podněcuje jejich vznik. Z tohoto zjištění vyplývá jediný závěr: chceme-li definitivně zvládnout nádorová onemocnění, musíme se odhodlat k užívání trojice vitamínů, nezbytných pro bezporuchovou metabolizaci homocysteinu. Naše poslední výsledky léčebné podpory pacientů s nádorem usnadňují orientaci v problému a také rozhodování čemu kdo chce věřit. Zdraví je majetek, který vyžaduje péči: Člověk, jako jeho majitel se musí rozhodovat, jak s ním účelně naložit. Takové rozhodnutí za něho nemůže udělat nikdo druhý.

Dnes je toto rozhodování snadnější. Případy pacientů s nádory z posledních měsíců, kteří přijali doporučení podpořit imunitu a snížit homocystein, jsou neuvěřitelné: vymizení metastáz z jater u karcinomu tlustého střeva, zmenšení karcinomu prsu z rozměru 3x5 cm na velikost hrášku, zmizení karcinomu na děložním čípku, uklidnění myeloidní leukémie a vymizení mnohočetného meningeomu na spodině mozku.

Ve všech případech šlo o podávání kyseliny listové spolu s B6 a B12 se sledováním poklesu hladiny homocysteinu po šesti týdnech a případným zvyšováním jejich dávky až do nalezení dolní hranice individuálního rozpětí hladin.

Již staršího data je řada případů, kde po použítí potravinových doplňků podporujících imunitní systém došlo k prodloužení života a zmírnění bolestí doprovázejících nádorové onemocnění. Těchto přípravků je celá řada a využití některých z nich je dalším nezbytným krokem, který zvyšuje naději na konečný příznivý efekt léčebného úsilí.

Tyto výsledky neopravňují nikoho vyslovit cokoli na způsob, že se podařilo najít jak vyléčit rakovinu. Takové hodnocení přísluší odborníkům, kteří požadují důkazy a u nádorů i splnění limitů přežívání pacientů po léčení. Chtít konečné hodnocení je v tuto chvíli předčasné. Zřetelně je patrné, že výsledky léčení popsaným postupem jsou lepší, než výsledky onkologů, kteří je neužívají. V tuto chvíli je to zcela jasně způsob, který určitě zlepšuje výsledky léčení nádorového onemocnění, protože postihuje příčinu jejich vzniku.

Objednávkový formulář