Ing. Veronika Martincová Akreditovaný výživový poradce

Výživová poradna Praha
Metro Chodov, Hráského 1928, Praha

+420 736 681 403
jidloprodeti@seznam.cz

Homocystein (Hcy) a poškození vaziva, revmatická onemocnění

Hyperhomocysteinémie (hyHcy = zvýšení hladiny Hcy v krvi) znamená intoxikaci organismu, při které dochází nejprve ke zvýšené tvorbě volných radikálů, k porušení enzymů a mitochondrií. Toxicita homocysteinu se spolu s prve vyjmenovanými faktory podílí na poškozování elastinu a tím i elastických vláken, které vytvářejí důležité vazivové struktury v pohybovém ústrojí a dalších orgánech. Při hyperhomocysteinémii dochází i poruše kvality produkovaného kolagenu. Vzniká tak porucha vaziva komplexního charakteru, která se projevuje nejen na kloubech, ale i na kůži a na onemocněních vnitřních orgánů.

Prvním onemocněním mimo kardiovaskulárního onemocnění, které bylo dáno do souvislosti s hyperhomocysteinémií, bylo zánětlivé revmatické onemocnění kloubů. U nemocných s touto diagnózou byly v krvi nalezeny vyšší hladiny homocysteinu, než u zdravých kontrol. Pokud přijdou tito nemocní v samém začátku onemocnění, zlepšení se dostavuje velmi rychle, někdy již v průběhu snižování hladiny homocysteinu. Viděl jsem zcela čerstvé revmatické postižení malých kloubů ruky, kde otoky a bolestivost vymizely za 48 hodin po začátku léčení. Způsob léčení nezáleží při tom na tom, zda jde o postižení drobných kloubů prstů, nebo velkých kloubů.

Při praktickém využívání těchto poznatků v poradně se ukázalo, že metabolická porucha s hyperhomocysteinémií je také v pozadí "zánětů" Achillových šlach, ale i některých periarthritid a bolestivých stavů, které souvisejí se ztrátou pevnosti vazů, propojujících jednotlivé segmenty i jednotlivé obratle páteře. Pro lékaře se znalostí těchto poznatků není problém si představit možné varianty míst, kde dochází při porušení vazivových vláken ke ztrátě pevnosti spojů, abnormální pohyblivosti meziobratlových plotének, ztrátě pevnosti kloubních chrupavek a dalším poruchám či onemocněním, které plní čekárny revmatologů a ortopédů. Všechny tyto potíže se po odstranění hyperhomocysteinémie stabilizují a po uvolnění prostoru pro regenerační procesy a s využitím náhradních zdrojů enzymů se dosti zlepšují. Rychlost regenerace závisí na věku. U seniorů jde o řadu měsíců.

Vazivová vlákna tvoří nosnou a pevnostní strukturu cév a dutých orgánů zažívacího traktu. U pacientů s tepennými aneurysmaty byly rovněž zjištěny zvýšené hladiny homocysteinu, proti zdravým kontrolám. Aneurysmata vznikají při hyperhomocysteinémii ztrátou pevnosti vazivové sítě, která představuje "kostru" tepny - její nosnou strukturu. V místě většího poškození vláken neodolá stěna tepny tlaku krve a začne se vyklenovat. Zdá se, že homocystein si vybírá ke svému působení více namáhaná a již poškozená místa, v nichž poškození dovede až k jejich prasknutí. Obdobou jsou žilní varixy na dolních končetinách a hemeroidy. U nich se často přidává porucha závěsného vazivového aparátu konečníku, takže dochází k jeho výhřezávání.

Poruchy vaziva patří mezi příčiny zánětlivých onemocnění střev. Hyperhomocysteinémie, při které tato onemocnění vznikají, zároveň připravuje jejich trombotické komplikace, pro které jsou tato onemocnění tak obávaná. Včasné zvládnutí hyperhomocysteinémie by mělo být u těchto onemocnění prvním léčebným krokem. Jsou již první informace o úbytku obtíží při poruchách žlučníku (záněty i kameny) po podání deficitních vitamínů v kombinaci s enzymovými potravinovými doplňky.

V denní praxi se ukázalo, že mezi následky poruchy metabolizace homocysteinu patří i osteoporóza a že se hyperhomocysteinémie nějakým způsobem podílí také na vzniku arthroz a deformujících onemocněních kloubů a páteře. Kombinované léčení (vitamíny a enzymy) sníží bolestivost těchto stavů a zbrzdí až zastaví jejich progresi. Postiženým se zvýší dlouhodobě pohyblivost - pokud dbají o neustálý příjem doporučených vitamínů a enzymů. U osteoporózy je další podmínkou léčebného úspěchu dodávání potřebných minerálů.

Hyperhomocysteinémie má negativní vliv také na vazivová vlákna v kůži. Tyto projevy včetně celulitidy jsou v samostatné kapitole

Onemocnění z postižení vaziva, s výjimkou pokročilých tepenných aneurysmat a některých žlučníků, neohrožují bezprostředně život člověka. Ohrožení tu však je. Poruchy vaziva signalizují aktivitu hyperhomocysteinémie a její pravděpodobná další působení. Nejčastěji je v souběhu akcelerovaná ateroskleróza a sklon k tromboembolismu. Nebývá nutné léčit poruchy vaziva jako samostatná akutní, život ohrožující onemocnění. Je možné a účelné léčit rovnou příčinu - metabolickou poruchu s hyperhomocysteinémie. Toto léčení "zabijí více much jednou ranou": snížení hladiny homocysteinu přináší současně úlevu z "revmatických" potíží a zároveň spolehlivou prevenci kardiovaskulárních onemocnění:

K této kapitole patří tato souhrnná doporučení:

Při kterémkoli z výše popsaných projevů je třeba se přesvědčit se o aktuální hladině homocysteinu a podáním standardní dávky kyseliny listové a vitamínů B6 a B12 a po 8 týdnech jejich užívání ověřit druhým vyšetřením zda buňky zareagovaly potřebným snížením homocysteinu.

Také je obvykle třeba nahradit enzymy poškozené hyperhomocysteinémií a stárnutím vhodným potravinovým doplňkem. Kontrola účinnosti je převážně podle změn subjektivních obtíží a pocitů. U onemocnění vzdorujících popsanému léčení je třeba se pokusit o nápravu funkce mitochondrií vysokými dávkami koenzymu Q10.

Objednávkový formulář