Ing. Veronika Martincová Akreditovaný výživový poradce

Výživová poradna Praha
Metro Chodov, Hráského 1928, Praha

+420 736 681 403
jidloprodeti@seznam.cz

Kontaktujte nás

Složení těla - vyšetření na přístroji InBody

Složení těla - poměr jednotlivých tkání

  • Lidské tělo je tvořeno vodou, minerálními látkami, proteiny (= bílkoviny) a tukem.
  • Všechny tyto složky utváří jeden celek, který poté tvoří celkovou hmotnost těla.
  • U zdravých dospělých jedinců je podíl těchto látek téměř konstantní. Avšak platí, že obsah jednotlivých částí se mění v závislosti na pohlaví.
  • Muži mají v těle vyšší procento vody než ženy a zejména se liší obsah tuku v těle.

Normální rozsah tukové tkáně u mužů představuje 10 – 20 % a u žen je fyziologicky dán vyšší podíl tuku, a to 18 – 28 %.

 

S věkem podíl tuku stoupá a např. u žen nad 50 let je tolerovatelné množství až do 33 – 35 %.

Optimální složení těla u zdravých dospělých jedinců v procentech :

 

Základní složky Muži Ženy
Voda 62,4 % 56,5 %
Minerální látky 5,8 % 5,3 %
Proteiny 16,5 % 15,2 %
Tělesný tuk 15,3 % 23,0 %
Celkem 100 % 100 %

 

Přístroj InBody spolehlivě analyzuje všechny čtyři základní složky lidského těla a vyjadřuje jejich poměr u dané osoby v těle v procentech. Např. výraznější nárůst tukové tkáně v procentech nutně znamená snížení procentového podílu, připadajícího na další látky v těle, zejména vodu, které je v lidském organismu nejvíce (v %).