Ing. Veronika Martincová Akreditovaný výživový poradce

Výživová poradna Praha
Metro Chodov, Hráského 1928, Praha

+420 736 681 403
jidloprodeti@seznam.cz

Kontaktujte nás

Pro přesnou analýzu složení těla na  přístroji InBody

InBody

Jedná se o lékařsky vyvinutý přístroj pro analýzu a diagnostiku složení lidského těla pomocí světově unikátní metody DSM-BIA - přímo rozdělující, více frekvenční, bioelektrická analýza celkové skladby těla. Což je měření kompozice těla malým, bezpečným elektrickým proudem procházejícím tekutinami svalových tkání, kdy při průchodu tukovou tkání se setká s odporem a tento se nazývá - bioelektrickou impedancí.

Z takto naměřené hodnoty impedance, hmotnosti, výšky a dalších korekcí přístroj vypočítá přesné hodnoty tělesné kompozice měřené osoby.

Této unikátní technologii bylo uděleno pět světových patentů v USA, Kanadě, Japonsku, Korei, Anglii, Itálii, Francii, Německu a dalších zemích EU.

8 bodový dotykový systém umožňuje multifrekvenční měření, čímž dosahuje přesných výsledků měřené osoby a to bez ohledu na empirické odhady.

To znamená, že měří přesně danou osobu ať už se jedná o dítě, sportovce, starší osoby, silně obézní jedince bez odhadů a to od 3 - 99 let i s ohledem na androidní typ.

 

Rozděluje a měří tělo v pěti válcích 2 ruce, 2 nohy a trup jednotlivě, každou část samostatně.

Analýza se provádí naboso a celkový čas trvá cca 1 minutu.

Vyloučeny jsou osoby s kardiostimulátorem, inzulínovou pumpou nebo jiným elektronickým zařízením v těle, osoby jimž chybí končetina. Sporné mohou být i výsledky u osob s jakýmkoli kovem v těle. Těhotným ženám není měření nebezpečné, ovšem je dobré zvážit, zda má měření smysl - matoucí výsledky.

Naměřené údaje jsou v přehledných tabulkách s aktuální hodnotou a optimálním doporučením vypočteným /nikoli odhadovaným!!/ přesně pro měřenou osobu.

Při opakovaném měření získáme srovnávací tabulky vývoje skladby těla v jeho jednotlivých částech.

 

Je nutné mít na paměti 

Přesnost testu týkající se analyzátoru složení těla je závislá na vyšetřované osobě a na prostředí ve kterém se test provádí. Pro zajištění přesnosti měření musí být udělány určité bezpečnostní kroky.

Bezpečnostní kroky, které je nutno udělat před prováděním analýzy InBody

1. Ujistěte se, že se test provádí před jídlem V případech kdy vyšetřovaná osoba již jedla by měl být test na InBody odložen po uplynutí dvou hodin od posledního jídla.To proto, že hmota jídla se počítá jako váha a muže tak být příčinou chyby měření.

2. Ujistěte se, o použití toalety. I když moč a stolice se nezahrnují jako prvky složení těla, jejich objem je zahrnut do měření váhy. To by mohlo vést k biologické chybě.

3. Necvičte těsně před prováděním testu. Namáhavé cvičení, nebo prudké pohyby mohou způsobit dočasné změny ve složení těla.

4. Zůstaňte v klidu stát asi pět minut Provádění testu okamžitě po ležení na lůžku, nebo po dlouhém sezení muže způsobit mírné změny ve výsledcích testu. Je tomu tak proto, že tělesná voda má snahu se stahovat do dolních končetin, jakmile osoba sedí, nebo když vstane.

5. Neprovádějte test těsně po sprchování, nebo po sauně. Pocení způsobuje dočasné změny ve složení těla měřené osoby.

6. Mírně zkreslené měření během menstruačního cyklu U žen dochází během menstruačního cyklu ke zvýšení tělesné vody

7. Test provádějte při normální teplotě (20oC – 25oC) Zatímco je lidské tělo při normální teplotě stabilní, složení těla je náchylné na změnu horkého, nebo chladného počasí.

8. Jestliže se provádí opakovaný test, ujistěte se, že provádíte test při shodných podmínkách. Aby byla dodržena přesnost výsledku testu, musí být dodrženy identické podmínky (tj. nošení podobných šatu, testování před jídlem, nebo cvičením atd.)